§ 234 Interpellation. Karriärmöjligheter för lågavlönade

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17357
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 234 Interpellation. Karriärmöjligheter för lågavlönade
KS 2004/0526-02

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Rut Smeds (kd) om utsikterna för lågavlönades karriärmöjligheter samt statistik över antalet som börjat sin bana som lågavlönad och som slutat sin karriär på en högt avlönad post. Rut Smeds tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Carina Lindberg (v).

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar