§ 233 Interpellation. Framtida problem med befolkningsstatistik vid ändrad församlingsindelning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17356
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 233 Interpellation. Framtida problem med befolkningsstatistik vid ändrad församlingsindelning
KS 2004/0522-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Per-Olof Jacobsson (c) om det kan bli framtida problem med statistik över befolknings­utvecklingen vid ändrad församlingsindelning. Per-Olof Jacobsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar