§ 232 Interpellation. Hemlösas situation på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17355
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 232 Interpellation. Hemlösas situation på Gotland
KS 2004/0525-85

Social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om det finns någon kartläggning över antalet hemlösa på Gotland idag och om det finns några planer för att få in dessa i systemet. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Inger Harlevi (m) och Bodil Rosengren (v).

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar