§ 231 Interpellation. Utökning av FMLOG:s servicekontor i Visby

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17354
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 231 Interpellation. Utökning av FMLOG:s servicekontor i Visby
KS 2004/0523-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Lars Thomsson (c) om utökning och samordning avseende FMLOG:s servicekontor i Visby. Lars Thomsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar