§ 227 Fyllnadsval samt Val av ledamöter, ersättare och revisorer i kommunala bolag, stiftelser, föreningar m.m. fr.o.m. 2005-01-01

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17353
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 227 Fyllnadsval samt Val av ledamöter, ersättare och revisorer i kommunala bolag, stiftelser, föreningar m.m. fr.o.m. 2005-01-01

- Valberedningens protokoll 2004-11-22
- Carin Backlunds (v) avsägelse 2004-10-06 från uppdraget som ledamot i valnämnden
- Lars-Erik Bennecks (m) avsägelse 2004-11-03 från uppdraget som ledamot i miljörådet
- Anita Kullströms (v) avsägelse 2004-11-24 från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige hade att förrätta, dels fyllnadsval p.g.a. avsägelse, dels nyval.

Anförande:
Anförande hölls av Carina Lindberg.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Anita Kullström (v) befrias från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.

  • Carin Backlund (v) befrias från uppdraget som ledamot i valnämnden.

  • Lars-Erik Benneck (m) befrias från uppdraget som ledamot i miljörådet

  • Val av ersättare för revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning t.o.m. 2006 års utgång (efter Göran Andersson, v, som tidigare utsetts som ledamot) bordläggs till nästa sammanträde.

Kommunfullmäktiges val

  • Fyllnadsvalen och nyvalen framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.