§ 226 Kommunfullmäktiges annonsering

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17352
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 226 Kommunfullmäktiges annonsering
Enligt kommunallagen kapitel 5 § 10 ska uppgift om tid och plats för ett samman­träde med kommunfullmäktige, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Kallelse och föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträden 2005 ska annonseras i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.