§ 225 Medborgarförslag. Namnbyte av Fiskargränd till Rosengränd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17351
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 225
Medborgarförslag. Namnbyte av Fiskargränd till Rosengränd

KS 2004/0314-31

- Medborgarförslag 2004-07-05
- Byggnadsnämnden 2004-10-12, § 242
- Ledningskontoret 2004-11-03
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 320

NN* har lämnat ett medborgarförslag om att Fiskargränd ska döpas om till Rosengränd. Hon skriver att det inte finns några fiskar där men att det finns minst tusen rosor.

Byggnadsnämnden har beskrivit tillkomsten av namnet som stammande från de fiskare som utgjort ett väsentligt inslag i stadsdelen Norderroten. Området där Fiskargränd ligger har populärt kallats "Fiskareroten" åtminstone från 1600-talet och framåt. Fiskargränd som gränsar till kvarteret Fiskaren har använts som gatunamn sedan 1750-talet. Klängrosor bland andra växter började planteras i början på 1940-talet vid husfasaderna i gränden som är kanske själva sinnebilden för "rosornas och ruinernas stad". Byggnadsnämnden har inte velat ändra namnet med hänvisning till dess historia.

Ledningskontoret har instämt i byggnadsnämndens svar och anser att det inte finns tillräckligt starka skäl att byta namn på den aktuella gränden.

Kommunstyrelsen har föreslagit att det inte finns tillräckligt starka skäl att byta namn.

Kommunfullmäktiges beslut

  • NN* meddelas att Gotlands kommun för närvarande inte anser att det finns tillräckligt starka skäl att byta gatunamn på Fiskargränd.

* Uppgiftslämnaren har valt att inte publicera sitt namn.