§ 235 Interpellation. Ungdomsfylleri på bygdegårdsfester

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17349
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 235 Interpellation. Ungdomsfylleri på bygdegårdsfester
KS 2004/0524-86
Social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) besvarade inter­pellation av Lilian Edwards (m) om det planeras några särskilda insatser för att förebygga uppkommen problematik med ungdomsfylleri på bygdegårdsfester. Lilian Edwards tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Christer Mattsson (c).

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar