§ 229 Interpellation. Beredskap vid civila kriser

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17347
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 229 Interpellation. Beredskap vid civila kriser
KS 2004/0520-17

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Hans Klintbom (c) om kommunens beredskap och agerande inför eventuella civila kriser inom det gotländska samhäller. Hans Klintbom tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Solveig Artsman (m).

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar