§ 217 Gotlands kommuns kulturpris 2004

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17339
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 217 Gotlands kommuns kulturpris 2004

- Kultur- och fritidsnämnden 2004-11-17, § 129

 

Kultur- och fritidsnämnden hade den 17 november 2004 beslutat, bland 25 inkomna förslag, att tilldela Eva Sjöstrand Gotlands kommuns kulturpris 2004.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Majvor Östergren (s) presenterade nämndens motivering för sitt val:

Eva Sjöstrand har i sitt författarskap lyckats fånga den gotländska folksjälen på ett sätt som gör att många känner igen sig. I böckerna om arbetarkvinnor på norra Gotland, stenarbetet i Hide och fotoateljén i Hemse har hon lyft fram viktiga delar av vårt kulturarv och fäst mångas minnen på pränt. Och på den fiktiva gården Fritsarve går det nutida livet på den gotländska landsbygden vidare.

Som körsångare har hon också kunnat glädjas åt att framföra åtskilliga egna texter.

Eva Sjöstrand är inte bara en känd röst i lokalradion där otaliga kulturprogram och en levande kulturdebatt har henne som upphov. Hon har också genom åren alltmer kommit att framstå som Gotlands röst i riksradion och sprider numera sin gotländska accent i hela ?Kulturriket?.

Kommunfullmäktiges ordförande Claes-Göran Nilsson överlämnade kulturpriset till pristagarna och till var och en ett speciellt utformat diplom.

Eva Sjöstrand framförde sitt tack till utnämningen som årets kulturpristagare.

Kören Allmänna sången som Eva Sjöstrand är medlem i framförde ett stycke som Eva skrivit texten till.