2004-12-13, §§ 217-239

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17336
Kommunfullmäktige 2004-12-13
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-18.45

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-12-22
Datum för anslags nedtagande: 2005-01-13