§ 198 Gotlands kommuns ekokommunpris 2004

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17171
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 198
Gotlands kommuns ekokommunpris 2004
KS 2004/0475-40

- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 295

Kommunstyrelsen hade beslutat att tilldela Förskolan Torpet i Vibble Gotlands kommuns Ekokommunpris år 2004.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) presenterade styrelsens motivering för sitt val:

"Ekokommunpriset 2004 går till Förskolan Torpet i Vibble för dess pedagogiska målmedvetna miljöarbete med tydliga kretsloppsmål, helt i linje med kommunens kretsloppsplan, som resulterat i Grön-flaggcertifiering, Förskolans arbete har dessutom uppmärksammats utanför Gotland på vetenskapsevenemanget "Science in the city" 2004 i Kungsträdgården i Stockholm."

Kommunfullmäktiges ordförande Claes-Göran Nilsson överlämnade vandringspriset och ett diplom.

Caritha Österdahl, Ingegärd Jönsson, Lotta Martis och Tina Ekedahl, personal vid Förskolan Torpet, framförde sina och barnens tack för utmärkelsen. Barn- och utbildningsförvaltningens chef Lars Danielsson framförde sitt och förvaltningens tack.