§ 206 Interpellation. Råvarutillförseln till Cementa i Slite

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17164
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 206
Interpellation. Råvarutillförseln till Cementa i Slite
KS 2004/0396-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Hans-Erik Svensson (s) om kommunens agerande föra att trygga råvarutillförseln till Cementa i Slite. Hans-Erik Svensson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Lars Thomsson (c), Lena Celion (m) och Hans Klintbom (c).

Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvar