§ 208 Interpellation. Östersjömiljarderna

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17162
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 208
Interpellation. Östersjömiljarderna
KS 2004/0399-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Mats E:son Hjorth (kd) om Gotland har sökt och fått medel inom ramen för de s.k. Östersjömiljarderna. Mats E:son Hjorth tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvar