§ 212 Interpellation. Nivån på de gotländska lärarnas kunskaper i matematik

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17161
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 212
Interpellation. Nivån på de gotländska lärarnas kunskaper i matematik
KS 2004/0466-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade inter­pellation av Solveig Artsman (m) om hur nivån ser ut för lärarna i de gotländska skolorna inom området matematik. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Eva Gahnström (c).

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar