§ 209 Interpellation. Slopandet av remisstvånget till bröstmottagningen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17159
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 209
Interpellation. Slopandet av remisstvånget till bröstmottagningen
KS 2004/0462-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Barbro Ronsten (c) om varför man inte har infört ett slopande av remisstvånget till bröstmottagningen. Barbro Ronsten tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar