§ 210 Interpellation. Ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17158
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 210
Interpellation. Ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen
KS 2004/0465-02

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Curt Broberg (c) om eventuella konsekvenser för kommunen avseende regeringens beslut om ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen. Curt Broberg tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar