§ 213 Interpellation. Konsekvenser i samband med införande av P-avgifter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17157
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 213
Interpellation. Konsekvenser i samband med införandet av P-avgifter
KS 2004/0467-31

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade endast skriftligt interpellation av Göran Örtbrant (m). Göran Örtbrant tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Pär Stenegärd (c) och Sonia Landin (s).

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar