§ 211 Interpellation. Avtalet mellan Gotlands kommun och Attendo Care

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17156
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 211
Interpellation. Avtalet mellan Gotlands kommun och Attendo Care
KS 2004/0463-10

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Carina Lindberg (v) om eventuella konsekvenser rörande personalen med anledning ingånget avtal mellan Attendo Care och Gotlands kommun. Carina Lindberg tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Bror Lindahl (fp).

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar