§ 215 Motiner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17154
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 215
Motioner; nya

Följande motioner har inkommit:

Dnr

Birgitta Eriksson (m)
"Dörr till dörr tjänst" för patienter som reser till fastlandet

KS 2004/0519