§ 216 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17153
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 216
Interpellationer; nya
 • Hans Klintbom (c)fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om beredskap vid civila kriser.
  (KS 2004/0520-17)

 • Eva Gahnström (c)fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om gymnasieutbildningar.
  (KS 2004/0521-64)

 • Per-Olof Jacobsson (c)fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om det kan bli framtida problem med statistik över befolkningsutvecklingen vid ändrad församlingsindelning. (KS 2004/0522-10)

 • Lars Thomsson (c)fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om utökning av FMLOG:s servicekontor
  i Visby. (KS 2004/0523-10)

 • Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Janson (s) ställa interpellation om ungdomsfylleri vid bygdegårdsfester.
  (KS 2004/0524-86)

 • Solveig Artsman (m)fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s) ställa interpellation om situationen för hemlösa på Gotland.
  (KS 2004/0525-85)

 • Rut Smeds (kd) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin (s) ställa interpellation om möjligheter till karriär för lågavlönade inom kommunen.
  (KS 2004/0526-02)

 • Lena Lind (mp) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) ställa interpellation om utbyggnad av kollektivtrafiken.
  (KS 2004/0527-53)

Kommunfullmäktiges beslut

 • Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.