2004-11-29, §§ 198-216

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17151
Kommunfullmäktige 2004-11-29
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-18.45

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-12-09
Datum för anslags nedtagande: 2004-12-31