Kontakt

Socialjouren
Telefon: 0498-26 91 45
Socialjourens telefon är bemannad klockan 16-03 alla dagar

Besöksadress: Polishuset, Norra Hansegatan 2B, Visby
Postadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialjour

Vid akuta sociala problem utanför kontorstid kan du vända dig till socialjouren på telefon 0498-26 91 45. Du kan även komma i kontakt med jouren via SOS Alarm 112.

Socialjourens telefon är öppen för barn och vuxna alla dagar klockan 16-03. Här får du stöd, hjälp och rådgivning i akuta sociala situationer och du kan vara anonym.

Vid akuta ärenden under kontorstid på vardagar vänder du dig till socialtjänstens individ- och familjeomsorg, telefon 0498-26 88 19.