Kontakt

Petter Svensson
Samordnare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för Idrottsgymnasiet
Tfn: 073-765 87 55
E-post: petter.svensson@gotland.se

Matilda Selahn
Samordnare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för Idrottsgymnasiet
Tel: 070-622 74 96
 

Jan Christoffersson
Samordnare, RF-SISU Gotland
Tfn: 0498-20 70 54
E-post: jan.christoffersson@gotsport.se

Våra tränare och instruktörer

Sofie Kindberg, fystränare
 
Fredrik Karlsson, huvudinstruktör Fotboll
 
Anna Samelius, huvudinstruktör Orientering
 
Trond Ringwall, huvudinstruktör Innebandy
 
Hans Särkiijärvi, huvudinstruktör Ishockey
 
Jorma Jääskeläinen, huvudinstruktör Friidrott

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kombinera idrott och studier

Satsar du mycket tid och kraft på ditt idrottande? Då kan Idrottsgymnasiet Gotland vara något för dig.

Syftet med Idrottsgymnasiet är att elever ska få möjlighet att kombinera  en elitsatsning inom idrott med sina gymnasiestudier.

Idrottsgymnasiet Gotland har följande verksamheter:

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Utbildningen omfattar 400-500 poäng i ämnet specialidrott.

Idrotter som är godkända för NIU är: fotboll och innebandy.

NIU är möjlig att läsa endast i kombination med samhällsvetenskapsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet vid Wisbygymnasiet.

Lokal idrottsutbildning (LIU)
Utbildningen omfattar 200 poäng i ämnet idrott och hälsa specialisering inom individuella valet. LIU kan kombineras med alla program i den kommunala gymnasieskolan. Idrotter som bedriver verksamhet i vår Lokala Idrottsutbildning (LIU) är: fotboll, friidrott, gymnastik, innebandy, ishockey och orientering.

Läs mer och ansök på RFSISU:s hemsida

Att söka till Idrottsgymnasiet är populärt. Sista ansökningsdag till NIU är den 1 december. Sista ansökningsdag till LIU är den 31 januari och för LIU-T är den 31 mars.

Vad gäller om jag vill gå NIU-utbildning på fastlandet?
Du kan söka NIU i annan kommun, men om du söker ett program eller inriktning som finns på Wisbygymnasiet så kan du endast komma in på den andra skolan om de har ledig plats på programmet du söker. Det kallas för frisök och att du blir andrahandsmottagen. Detta innebär att den kommun du söker till måste först och främst ta emot de sökande elever som tillhör hemkommunen. Om det sedan blir lediga platser på utbildningen kan du vara med och konkurrera om dessa. Bra att tänka på är att som andrahandsmottagen har du inte rätt till inackorderingstillägg från Region Gotland. 

Läs mer om detta under rubriken "Frisök och riksrekryterande utbildning" på denna sida