Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16686
Sidan uppdaterad: 2004-11-08

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c), (kl. 13.00-17.25, §§ 176-178)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
Björn Jansson (s), (kl. 13.00-14.00, §§ 176-177 och
kl. 17.25-19.00 §§ 179-197)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Lilian Virgin (s)
Per-Olof Jacobsson (c), (kl. 13.00-14.00, §§ 176-177 och
kl. 17.25-19.00 §§ 179-197)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Birgitta Eriksson (m)
Eric Martell (s)
Gerty Holmstedt (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Margareta Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christian Hammarström (s)
Roland Olofsson (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c),(kl. 17.25-19.00, §§ 179-197)
Staffan Bergwall (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Leif Dahlby (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp), (kl. 13.00-17.25, §§ 176-178)
Heidi Plisch (mp)
Wera Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Eva Olsson (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd), (kl. 13.00-17.25, §§ 176-178)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

Tjänstgörande ersättare


Lars-Erik Benneck (m), (kl. 13.00-15.30, §§ 176- delar av178, för Inger Harlevi)
Ivan Anderzon (m), (kl. 17.25-19.00, §§ 179-197, för Inger Harlevi)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c), (kl. 17.25-19.00, §§ 179-197,
för Hans Klintbom samt kl. 13.00-17.25, § 176-178, för Eva Gahnström)
Curt Redner (s), (för Hans-Erik Svensson)
Allan Olofsson (c), (kl. 14.00-17.25, § 178, för Per-Olof Jacobsson) 
Bertil Eneqvist(s), (för Ylva Simander)
Carin Rosell (s), (för Anna  Wickström)
Mats Sundin (s), (för Lena Palmborg-Karlsson)
Britt-Marie Klintström (c), (för Maria Ahlsten)
Juan José Cassis (s), (för Anna Enström)
Mikael Ericsson (m), (för Göte Dygeus)
Tommy Söderlund (s), (för Eleonore Hemström)
Anna-Greta Lickander (fp), (kl. 17.25-19.00, §§ 179-197, för Jan Lindell)
Lena Simonson (m), (kl. 13.00-15.30, §§ 176- delar av178, för Carl-Henrik Lundborg)
Arvo Keinonen (m), kl. 17.25-19.00, §§ 179-197, för Carl-Henrik Lundborg)
Margareta Ronquist (kd), (för Mats E:son Hjorth )
Lisa Ohlsson (s), (för Per-Erik And)
Birgitta Johansson (s), (för Torgny Landin)
Nils Ronquist (kd), (kl. 17.25-19.00, §§ 179-197, för Yngve Andersson)
Therese Mangard (v), (för Bodil Rosengren)

Icke tjänstgörande ersättare


Lars Jakobsson (c)
Lena Lind (mp)
Britt Ronsten (mp)

Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Claes Kullberg, bitr. regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare
Per Lundin, stadssekreterare, tfn. 0498-26 93 55

Regionfullmäktiges protokoll

Tidigare protokoll