§ 176 Information från Stadsarkitektkontoret, Vasallen och Nimbus

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16685
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 176 Information från Stadsarkitektkontoret, Vasallen och Nimbus
Sammanträdet inleddes med att kommunfullmäktiges ordförande, Claes-Göran Nilsson, gav en exposé över de senaste årens utveckling i Fårösundsområdet från förbandsnedläggelsen till dags datum.

P-G Werkelin, biträdande rektor för Folkhögskolan i Hemse och rektor för den nya folkhögskolan i Fårösund samt rektorn på Folkhögskolan i Hemse, Thomas Nilsson berättade om skolans tillblivelse och planer för de kommande åren.

Chefen för Nimbus, Christer Winberg, informerade om köpet av Gotlands Varv i Fårösund. Det är cirka 25 personer som ska bygga och montera båtskrov.

Anders Rahnberg planarkitekt på stadsarkitektkontoret berättade om arbetet med den översiktsplan som är gjord för Fårösundsområdet. Peter Stenberg vd för Kustparken i Fårösund visade på den framtagna Vision 2001 för boende, arbete och rekreation och som nu börjar realiseras.