§ 191 Interpellation. Råvarutillförseln till Cementa i Slite. Bordlagd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16680
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§  191 Interpellation. Råvarutillförseln till Cementa i Slite
KS 2004/0396-10

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde, den 29 november.

Interpellation 2004-09-20