§ 196 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16679
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 196 Motioner; nya

Följande motioner har inkommit:

Dnr

Marianne Gottlander (s)
Handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

KS 2004/0456
2004-10-25


Jennie Andersson och Brittis Benzler (v)
Bättre bussförbindelser för gymnasieungdomar


KS 2004/0457
2004-10-25


Ann Enström (mp)
Kompostering för att minska soporna


KS 2004/0458
2004-10-25


Eva Gahnström (c)
Differentierat investeringsstöd


KS 2004/0459
2004-10-25


Stefan Nypelius (c)
Fri parkeringsavgift för miljöbilar


KS 2004/0460
2004-10-25


Lena Celion, Lilian Edwards m.fl. (m)
Tillgänglig sjukvård på Gotland


KS 2004/0461
2004-10-25