§ 177 Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16678
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 177 Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige

- Länsstyrelsen 2004-10-11

Efter sammanräkning har Wera Svensson (s) utsetts till ny ledamot (efter Somar Al Naher) och Lisa Ohlsson (s) som ny ersättare(efter Wera Svensson). Ursula Jacobsson (c), har utsetts till ny ersättare (efter Gunilla Bendelin-Larsson)

Kommunfullmäktiges beslut

  • Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.