§ 192 Interpellation. 6-månadersgaranti inom sjukvården

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16672
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 192 Interpellation. 6-månadersgaranti inom sjukvården
KS 2004/0398-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Lena Celion (m) om beslut som avser s.k. 6-månadersgaranti inom sjukvården. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Carina Lindberg (v).

Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvar