§ 188 Fyllnadsval. För kommunens räkenskaper och förvaltning. Revisor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16670
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 188 Fyllnadsval. För kommunens räkenskaper och förvaltning. Revisor

- Carin Backlunds (v) avsägelse 2004-10-06

Kommunfullmäktige ska utse en ny revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning efter Carin Backlund (v) som avsagt sig uppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Carin Backlund (v) befrias från uppdraget som revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning.

  • Till ny revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning t.o.m. 2006 års utgång utses: Göran Andersson (v) Signalgatan 4 E, 621 47 Visby.