§ 189 Fyllnadsval. Fardhems Pastorats Sparbank. Huvudman

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16669
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 189 Fyllnadsval. Fardhems Pastorats Sparbank. Huvudman
Kommunfullmäktige ska utse en ny huvudman i Fardhems Pastorats Sparbank efter avlidne Sven Gardarfve (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Till ny huvudman i Fardhems Pastorats Sparbank t.o.m. årsstämman 2007 utses: Ann-Cristin Karlsson, Lojsta Bjärs 403, 620 12 Hemse