§ 193 Interpellation. Sponsormedel till folkhögskolan i Fårösund

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16668
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 193 Interpellation. Sponsormedel till folkhögskolan i Fårösund
KS 2004/0397-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Kerstin Löfgren-Dahlström (c) om utlovande av sponsormedel till folkhögskolan i Fårösund. Kerstin Löfgren-Dahlström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvar