§ 190 Interpellation. Utbyggnad av förskolor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16667
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 190 Interpellation. Utbyggnad av förskolor
KS 2004/0301-88

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Åsa Larsson (c) om indragningar i planerad nybyggnation av ett flertal förskolor. Anförande hölls av Gösta Hult (c).

Interpellation 2004-06-23

Interpellationssvar