§ 194 Interpellation. Miljösanktionsavgifter p.g.a. för sent inkomna miljörapporter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16666
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 194 Interpellation. Miljösanktionsavgifter p.g.a. för sent inkomna miljörapporter
KS 2004/0400-55

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Håkan Onsjö (m) om vidtagna åtgärder med anledning av de miljösanktionsavgifter som påförts på grund av för sent inkomna miljörapporter för öns hamnar. Håkan Onsjö (m) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Gösta Hult (c).

Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvar