§ 195 Interpellation. Östersjömiljarderna. Bordlagd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16665
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 195 Interpellation. Östersjömiljarderna
KS 2004/0399-10

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde, den 29 november.

Interpellation 2004-09-20