2004-10-25, §§ 176-197

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16661
Kommunfullmäktige 2004-10-25
Plats:
Filmsalen, Kustparken, Fårösund
Tid: kl. 13.00-19.00

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-11-04
Datum för anslags nedtagande: 2004-11-26