Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avfall och kompostering

Via länkarna på den här sidan hittar du information om sophantering, återvinning, latrin- och slamtömning med mera.

Hemkompost ska anmälas

Om du vill kompostera ditt köks/hushållsavfall ska det anmälas till Region Gotland. Blanketten hittar du på den här sidan.

Eldning av avfall

Att själv elda sitt avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen. För mer information, se länkar på den här sidan.

Företagsavfall

Företag har ansvar för det avfall som uppkommer i verksamheten och som inte är jämförbart med hushållsavfall. Se mer information på den här sidan.