Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avfallshantering

Här kan du göra en anmälan för hemkompostering. 

Miljö- och hälsa arbetar med tillsyn mot verksamheter. 

Om du vill ha information kring avfallshantering som privatperson eller kund ber vi dig kontakta Teknikförvaltningen: 

Anmäl din hemkompost till oss 

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till oss på Region Gotland. Använd vår e-tjänst för att anmäla din hemkompost:

Här kan du läsa mer om kompostering på Gotland: