BUN § 71.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16520

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 71.
Sammanträdesplan 2005

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Följande sammanträdesplan fastställs för BUN och BUNs arbetsutskott år 2005:
    Länk till sammanträdesplan BUN 2005