BUN § 72.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16519

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 72.
Rapporter

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om
- Statistik ang socialtjänst- och skolpliktsärenden
- Tillsyn av BUFs verksamhet W41
- Aktuella personalärenden inom förvaltningen

Förvaltningens webmaster Barbro Thomsson informerade om BUFs hemsidor på Internet och om pågående projekt kring 24-timmarsservice.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna