BUN § 73.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16518

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 73.
BUN-politiker med jämställdhetsinriktning


Kommunalrådet Sonia Landin anför i skrivelse 2004-09-17 bl a följande:

Kommunfullmäktige har den 16 aug 2004 antagit en ny policy för jämställdhet i arbetslivet.

Jämställdhetspolicyn skall vara ett bra stöd och en hjälp till förvaltningarna i det fortsatta arbetet med att upprätta jämställdhetsplan. Det är också ett bra instrument för politikern att följa arbetet för ökad jämställdhet i Gotlands kommun.

För att förstärka arbetet förslår Personalpolitiska utskottet, att varje nämnd-/styrelse utser en, alternativt två, ledamöter som särskilt skall bevaka att jämställdhetspolicyn följs.

Varje nämnd/styrelse har ansvaret för jämställhetsarbetet inom sitt verksamhetsområde och en uppföljning av jämställdhetsarbetet skall ske årligen av nämnd/styrelse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN utser Carin Rosell (s) och Rolf Öström (m) att ha uppgiften att särskilt bevaka jämställdhetsfrågorna inom BUNs ansvarsområde