BUN § 74.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16517

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 74.
Gymnasieskolans organisation lå 2004-05

Dnr 2003/122-64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer följande organisation för läsåret 2004/05

  Program

  Inriktningar

  Christopher Polhem

   

  Byggprogrammet

  Anläggning, Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri

  Elprogrammet

  Elektronik, Elteknik, Datorteknik

  Energiprogrammet

  Sjöfartsteknik, VVS- och kylteknik

  Fordonsprogrammet

  Karosseri, Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik, Transport

  Naturvetenskapsprogrammet

  Matematik och datavetenskap, Naturvetenskap

  Produktionstekniskt program

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Hantverksprogrammets träinriktningar erbjuds. Lokala inriktningar:

  - Trä

  - Plåt- och svetsteknik

  Teknikprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Lokala inriktningar:

  -  Färg, form och teknik

  -  Virtuellt skapande

  -  Medieteknik

   

   

  Elfrida Andrée

   

  Den rörliga bildens språk

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Två lokala inriktningar

  -          Teater

  -          Produktion av rörlig bild

  Estetiska programmet bild

  Bild och formgivning; dans; musik

  Handels- och adm programmet

  Handel och service; Turism och resor

  Hantverksprogrammet

  Textil och design, lokal inriktning

  Hotell- och restaurangprogrammet

  Hotell, Restaurang och måltidsservice

  Omvårdnadsprogrammet

  Inga nationella inriktningar

   

   

  Richard Steffen

   

  Barn- och fritidsprogrammet

  Fritid, Pedagogisk och social verksamhet

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Ekonomi, Kultur, Samhällsvetenskap, Språk

   

   

  Individuella program

  Inga nationella inriktningar. Utbildningen utformas utifrån elevernas behov

   

   

  Desideria gymnasiesärskola

   

  Teknikprogrammet

   

  Serviceprogrammet

   

  Estetiska programmet

   

  Samundervisningsgrupp

   

  Gymnasiesärskolans individuella program

  Autism heldagsskola; flerfunktionshandikapp; teknik; service; estetisk inriktning