BUN § 77.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16514

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 77.
Arbetsutskottets och gymnasieutskottets övriga paragrafer

Au § 67Gy/vux § 18 Rapporter
Gy/vux § 17 Gymnasieskolans utbildningsutbud och budget 2005
Gy/vux § 20 Vuxenutbildningens utbud och budget 2005

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets och gymnasieutskottets paragrafer enligt ovan läggs med godkännande till handlingarna