2004-10-13 _§§ _66 - 79

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16510

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-13
Plats:
BUF Söderväg 2
Tid: kl 9.00 – 17.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Ylva Simander
c Björn Dahlström
c Inger Rosén, tjg ersättare
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare
s Hans-Ola Hansson
mp Lena Lind
c Peter Melander
c Anna Gahnström
m Arne Eklund
m Oskar Franke
kd Nils Ronquist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson;
Per Weestholm, sekreterare
Under §§ 66-69: ekonomichef Elisabeth Österdahl, plan- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 68-79: Gymnasiechef Alf Nilsson
Under § 78: Resurschef Pelle Stenström; repr för kommunens revisorer: Jens Pettersson; repr för Komrev: Lars-Åke Claesson; repr för särskolan: t f särskolechef Håkan Edlund och Siv Bendelin; utredningssekreterare Gunilla Carlson och Lena Celion samt rektorerna Anders Gardelin och Charlotte Lilja
För LR: P-O Widjer
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlsten