2004-09-20, §§ 148-175

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16166
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2004-09-20

Register

Register

Kommunfullmäktige 2004-09-20
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-14.50

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-09-29
Datum för anslags nedtagande: 2004-10-21