Kontakt

Kontakt
Tel: 0498-26 83 38
Mobil: 070-910 52 73
Mobil: 073-765 88 73

Texttelefon: 0498-21 71 23
Fax: 0498-26 86 35
E-post: tolkcentralen@gotland.se
 

Besöksadress
Korpen
Brömsebroväg 8
621 42 Visby
Hitta hit
 

Enhetschef
Renée Adlertz
Tel: 0498-26 84 72
E-post: renee.adlertz@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Tolkcentralen!

Teckenspråkiga döva, barndomsdöva och hörselskadade som har teckenspråk som modersmål och svenska som andra språk, är helt beroende av teckenspråkstolkning vid kommunikation med hörande personer som inte kan teckenspråk.

Hörselskadade och vuxendöva som har svenska som modersmål kan vara i behov av skrivtolkning vid kommunikation med hörande personer. Tolkanvändaren talar själv och skrivtolken skriver det som den hörande säger. 

Våra insatser syftar till att alla döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva skall få tolk till alla förekommande situationer i vardagslivet.

Till exempel sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter, fritidsaktiviteter och föreningsliv.

Tolkcentralen har ett nära samarbete med hörcentral, syncentral och logopedmottagning.

Vi kan hjälpa dig med

  • Vardagstolkning till teckenspråkiga döva, dövblinda, hörselskadade och vuxendöva.
  • Hörande möjlighet till tolkning vid kommunikation med ovanstående grupper.
  • Insatser till personer med kombinerad syn- hörselnedsättning eller dövblindhet. 
     

Vilka arbetar här

Skrivtolk/vuxendövtolk, samordnare och teckenspråkstolk/dövblindtolk.

Akut tolk kväll och helg

Är du i akut behov av tolk kväll/helg kontakta 1177.


 

  

Hitta direkt