Kontakt

Region Gotlands småhustomter för permanent boende förmedlas via

Fastighetsbyrån Gotland
Hemsida: https://www.fastighetsbyran.se/kontor/gotland/

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Byggklara villatomter på Gotland

Region Gotland har byggklara villatomter för permanent boende på flera olika orter. Tomterna förmedlas via Fastighetsbyrån på Gotland AB.

Bygglov

Tänk på att du behöver bygglov för att få bygga nytt.

Här kan du läsa om bygglov.