BUN § 49

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15936

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 49
Rapporter

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om
- Förekomst av socialtjänstärenden
- Förvaltningens rutiner kring skolpliktsärenden (återkommer vid BUNs sammanträde i aug 2004)

Utvecklingschef Karin Nyström lämnade en rapport över projekt ”Attraktiv Skola” och den utvärdering som gjorts avseende projektet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna godkänns