BUN § 52

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15933

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 52
Arbetsutskottets och Gy/vuxutskottets övriga paragrafer

Au § 46; Konsekvenser av budgetberedning i Ksau W21
Au § 50; Lägesrapport Kulturskolans framtida inriktning
Gy/vux § 12; Prel intagn och organisation för gymnasieskolan läsåret2004-05
Gy/vux § 14; Lokalplanering för gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets och Gy/vuxutskottets paragrafer enligt ovan godkänns