BUN § 53

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15932

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-09-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-06-09

BUN § 53
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden
1. Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.


Anmälningsärenden

1. 04-03-12 Skolverkets beslut ang skolsituationen för elev i grundskolan. Ärendet avslutat. Dnr 2004/020-63
2. april 2004 Skolverkets nyhetsbrev nr 4/04, (bl a artikel om vad elever, föräldrar och lärare tycker om den svenska skolan. )
3. 04-04-02 Öppet brev från Östergarnslandet föräldraförening ang Kulturskolan, samt chefen för kansliavd Per Westholms svar, jämte Östergarnslandet föräldraförenings svar. Dnr 2003/100-66
4. 04-04-22 Ks § 103 ang vänortsbesök i Valkeakoski.
5. 04-04-22 Skatteverkets skrivelse ang rutiner för skyddade personuppgifter.D dnr 2004/063-02
6. 04-04-22 Sv Kommunförbundets nyhetsblad ”Aktuellt om skolskjuts” 2004:1, med bl a inbjudan till Skolskjutskonferens i Linköping 20-21 oktober.
7. 04-04-28 TN § 84 ang vattnet i Kräklingbo skola. Dnr 2004/021-34
8. 04-04-30 Avsiktsförklaring ang fördjupad samverkan mellan BUF och Lernia AB. Dnr 2004/061-61
9. 04-05-05 Rektor N-G Gottlanders skrivelse ang luftkvalitén i Romaskolan. Dnr 2004/068-29
10. 04-05-05 KS skrivelse ang åtgärder i Gotlands kommun för ekonomisk balans 20004. Dnr 2003/044-04
11. 04-05-06 Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse ang planering inför sommaren för förskoleverksamheten.
12. 04-05-06 Skrivelse till ordf Brittis Benzler från en förälder vid Klubbsvampen om önskan att få behålla en personal. Dnr BUN 2004/075-88
13. 04-05-10 Skolverkets beslut ang skolsituationen för elev i grundskolan. Dnr 2004/019-63
14. 04-05-13 Planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse ang KFFs uthyrning av skollokaler. Dnr BUN 2004/015-60
15. 04-05-25 Myndigheten för skolutvecklings skrivelse ang ENIS – europeiskt nätverk för innovativa skolor och som Lännaskolan deltar i
16. 04-05-25 Per Westholms brev till rektorerna ang deltagande i barnrättsveckan under hösten 2004
17. 04-05-25 Landstingsförbundets skrivelse ang Rekommendation om avtal om kopiering i skolorna läsåret 2003/2005
18. 04-05-25 KK-stiftelsens informationsfolder ang IT och lärande
19. 04-06-03 Skrivelse från rektor Charlotte Lilja ang Richard Steffens förslag att erbjuda studenter från våra grannländer utbildningsplatser vid gymnasiet
20. 04-06-04 Skrivelse från Freddy Sirland med information am organisationsförändringar i Visbyområdet


Barn- och utbildningsnämndens beslut